Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

 

    Před nástupem do jeslí, mateřské školy 50,- Kč
    Potvrzení ke studiu 130,-Kč
    Pro dětskou rekreaci, tábor, mimoškolní aktivity 50,- Kč
    Řidičský průkaz (prohlídka + vystavení) 300,-Kč
    Potravinářský, svářečský průkaz (prohlídka+vystavení) 200,-Kč
    Zbrojní průkaz (prohlídka+vystavení) 450,-Kč
    Administrativní výkon 50,- Kč
    Aplikace očkovacích látek u nepovinného očkování 100,-Kč
    Potvrzení zdravotního stavu před výjezdem do zahraničí 250,-Kč
    Vyšetření sportovce (prohlídka + vystavení) 100,-Kč
    Rekondiční pobyty – vydání potvrzení 100,-Kč
    Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 200,-Kč
    Vyplnění úrazové pojistky 200,-Kč
    Vyplnění bolestného – ohodnocení 200,-Kč
    Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace (např. při plnění pojistky) 500,-Kč
    Zavedení náušnic nastřelením + náušnice 500,-Kč
    Zpráva pro policii, soudy    200,-Kč   
    Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta 500,-Kč
    Cílené vyšetření nepojištěného pacienta - kontrolní 400,-Kč
    Vystavení duplikátu zdravotního průkazu, očkovacího průkazu 100,-Kč
    Kopie A4 1 strana 2,-Kč