Kalendář povinných očkování v ČR

  1. BCG vakcina SSI (očkování proti tuberkulóze pouze u rizikových dětí s indikací) od 4.dne do 6ti týdnů věku. Provádí kalmetizační středisko Pardubice nebo Hradec Králové.
  2. INFANRIX HEXA ( očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, invazivnímu onemocnění způsobenému Haemophilem influenzae, dětské obrně, žloutence typu B). 3 dávky do 6-tého měsíce věku a 4. dávka mezi 12.- 18-tým měsícem věku. (příbalový leták)
  3. PRIORIX (očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím). 1. dávka nejdříve od 13-ti měsíců věku nejpozději do 18. měsíce. 2. dávka mezi 5. a 6. rokem věku. (příbalový leták)
  4. INFANRIX (přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli). Při preventivní prohlídce v 5-ti letech, nejpozději do 6-ti let. (příbalový leták)
  5. BOOSTRIX POLIO ( přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně). Ve věku od  10-ti do 11-ti let. (příbalový leták)

Děti, které byly očkovány před listopadem 2010 podle staršího očkovacího kalendáře, jsou v 11-ti letech očkovány proti dětské obrně vakcínou IMOVAX (příbalový leták), ve 12-ti letech proti žloutence typu B vakcínouENGERIX (příbalový leták), ve 14-ti letech proti tetanu vakcínou TETAVAX (příbalový leták)

Poznámky: Povinné očkování je plně hrazené. V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

Očkování, jehož základním významem je předcházení některým infekčním nemocem, je důležitou součástí zdravotní prevence. Výhody očkování mnohonásobně převažují jeho rizika, která jsou navíc zanedbatelná v porovnání s riziky spojenými se samotným infekčním onemocněním u neočkovaného jedince.